Správy

Analýza súčasného stavu priemyslu spracovania káblových zväzkov

V súčasnosti existujú v Číne tisíce veľkých a malých podnikov na spracovanie káblových zväzkov a konkurencia je veľmi tvrdá.S cieľom získať konkurencieschopný kapitál podniky vyrábajúce káblové zväzky pripisujú veľký význam výstavbe hardvérových zariadení, ako je posilnenie výskumu a vývoja zariadení na spracovanie káblových zväzkov.Budovanie základnej konkurencieschopnosti a firemnej kultúry spoločnosti zároveň vytvorilo jej vlastné jedinečné kultúrne dedičstvo, plánovanie a zlepšovanie firemného imidžu, vytváranie a zlepšovanie atmosféry rozvoja spoločnosti, rozširovanie a zvyšovanie mäkkej a tvrdej sily spoločnosti. podniku, obohacovanie a aktivizovanie nositeľa firemnej kultúry v mnohých aspektoch a spočiatku vybudovanie relatívne kompletného vyspelého systému podnikovej kultúry, ktorý poskytuje vitalitu pre trvalo udržateľný rozvoj podniku.

1

Trhová ekonomika sa rýchlo mení.S diverzifikovaným vývojom potrieb zákazníkov budú všetci výrobcovia postrojov pripisovať veľký význam segmentačnému výskumu trhu postrojov, aby našli svoj vlastný trh.Segmentácia trhu káblových zväzkov zahŕňa analýzu mnohých zložitých problémov.Aby sme videli zákon trhového hospodárstva prostredníctvom vzhľadu trhu, potrebujeme úzku spoluprácu všetkých oddelení podniku.Jedným slovom, ak chcete obsadiť trh segmentáciou, nie je to len pre obaly.Musíte presne analyzovať trh a nájsť vhodné spôsoby komunikácie a predaja.

Aby sme mohli vyvinúť a dosiahnuť prelomy v odvetví káblových zväzkov, musíme zlepšiť úroveň podniku a celého odvetvia a prijať príslušné protiopatrenia.Ak sa chce podnik na výrobu káblových zväzkov zväčšiť, musí najprv vyriešiť nasledujúce problémy:

Podniky vyrábajúce káblové zväzky by mali pokračovať v technologických inováciách a vždy brať inovácie ako dušu konkurencieschopnosti podnikov.Podľa potrieb cieľového trhu musia podniky poskytovať kompletný súbor riešení od technickej podpory v ranom štádiu vývoja produktu, cez kontrolu kvality produktu a nákladov vo výrobe až po poskytovanie neskoršieho servisu a údržby.

Odvetvie káblových zväzkov by sa malo ďalej integrovať a reštrukturalizovať, aby bola štruktúra mierky rozumnejšia.V súčasnosti existujú tisíce domácich výrobcov káblových zväzkov, z ktorých väčšine chýbajú pokročilé systémy riadenia, čo vedie k zmätku v riadení odvetvia káblových zväzkov.Preto je potrebné posilniť výmeny v tom istom odvetví, aby sa zabezpečila riadna a primeraná integrácia odvetvia postrojov.

Používanie „výhody nízkej ceny“ na obsadenie trhu je bežným trikom čínskych podnikov, vrátane podnikov zaoberajúcich sa káblovými zväzkami.V konkrétnom období môže byť výhoda nízkej ceny účinná.Ale aby bol podnik väčší a silnejší, výhoda nízkej ceny nebude fungovať.Domáce podniky zaoberajúce sa káblovými zväzkami musia uvažovať o smerovaní vlastného rozvoja a mali by sa vzdať lacnej výhody, ktorú vytvára používanie lacnej pracovnej sily v Číne, ale mali by prijať technologické výhody s vysokou pridanou hodnotou.

Dôležitým dôvodom konzervatívnej koncepcie riadenia a nízkej trhovej schopnosti domácich podnikov káblových zväzkov je to, že osoby s rozhodovacou právomocou v podnikoch nevedia veľa o pokročilej teórii riadenia a teórii trhovej ekonomiky.Podnikatelia s rozhodovacou právomocou musia poznať pokročilé koncepcie riadenia, mať dobrú úroveň ekonomickej teórie a byť schopní túto teóriu uviesť do praxe.

 


Čas odoslania: 21. júla 2022